Causaliteit in letselschadezaken

Fokko Oldenhuis en H. Vorsselman (redactie) 9789089749987 | 1e druk, 2014
Budh

Beschrijving

De Vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht van de Rijksuniversiteit Groningen organiseerde op 7 oktober 2013 voor de zevende maal het Gronings Letselschadecongres. Ditmaal was het thema ‘Causaliteit in letselschadezaken’. Een juridisch thema dat volop in de belangstelling staat in de dagelijkse rechtspraktijk.

In zijn openingswoord deed prof. mr. F.T. Oldenhuis enkele inleidende observaties en refereerde daarbij aan de discussie over de ‘alles of niets-benadering van Peeperkorn’ en de door deze afgewezen proportionele insteek. Inmiddels weten we dat de Hoge Raad de proportionele benadering heeft omarmd.

Mr. Chr.H. van Dijk (Kennedy Van der Laan, Amsterdam) schetste het publiek de recente ontwikkelingen omtrent kansschade en proportionele aansprakelijkheid. Mw. mr. J. Meyst- Michels (Van Benthem Keulen, Utrecht) zoomde vervolgens in op causaliteitsonzekerheid op het specifi eke terrein van de medische aansprakelijkheidsrecht en de rol van medisch deskundigen daarbij.

Prof. mr. C.J.M. Klaassen (hoogleraar Burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen) wijdde haar bijdrage aan causaliteitsonzekerheid op het gebied van de werkgeversaansprakelijkheid. Aan de orde kwamen onder meer de arbeidsrechtelijke omkeringsregel en de vraag naar het (dogmatisch) onderscheid tussen proportionele aansprakelijkheid en kansschade.

In het middagdeel was het woord traditioneel aan de rechter. Mr. R.A. Dozy (senior raadsheer bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden) belichtte het thema vanuit het perspectief van de feitenrechter. De middag werd afgesloten met een debat onder leiding van mr. H. Vorsselman (PlasBossinade, Groningen).

De kern van deze bundel vormt een weerslag van de op 7 oktober 2013 gehouden referaten. Aan de opstellen is een tweetal bijdragen toegevoegd. Mr. J.S. Overes, congresganger en ten tijde van het congres EUR-masterstudent, schreef een bijdrage over kansschade en proportionele aansprakelijkheid. Prof. mr. M.H. Wissink (Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad en hoogleraar privaatrecht in het bijzonder verbintenissenrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen) verzorgde op treffende wijze de uitleiding van de bundel.

Doelgroep

Dit boek is voor zowel de rechtswetenschap als de rechts praktijk van groot belang. Want wie aan de weg timmert, moet zijn vak bijhouden!

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag