Recht in context

Een inleiding tot de rechtswetenschap

Sanne Taekema, Jeanne Gaakeer en Marc Loth 9789089748249 | 3e druk, 2013
Budh

Beschrijving

Wie het recht wil bestuderen, kan vele wegen bewandelen. Maar voor wie het recht als sociaal-cultureel en intellectueel fenomeen wil begrijpen, staan aanzienlijk minder wegen open. De reden is dat het recht zowel in abstracto als in concreto alleen begrepen kan worden in de context van de omstandigheden waarin het functioneert. Dit boek neemt deze gedachte van het contextualisme als uitgangspunt voor een inleiding tot het recht en de rechtswetenschap.

Deel I is gewijd aan fundamentele kenmerken van het recht en discussies over de aard van het recht. Daarin worden centrale thema’s als de rechtsbronnen, belangrijke stromingen in de rechtstheorie, de rol van beginselen en de rechtsstaat behandeld. In deel II wordt de stelling van het contextualisme betrokken op specifieke rechtsgebieden en aan de hand daarvan worden basisbegrippen en leerstukken in het strafrecht, het privaatrecht en het bestuursrecht besproken. Deel III is gewijd aan de rechtspraktijk en de rechtswetenschap. Daarin komt het praktische werk van de rechter in de context van het procesrecht aan de orde, evenals de aard van rechtsgeleerdheid als wetenschap.

Doelgroep

Het boek is bestemd voor studenten in het hoger juridisch bacheloronderwijs.

Auteursinformatie

Sanne Taekema is hoogleraar Inleiding tot de rechtswetenschap en rechtstheorie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Jeanne Gaakeer is bijzonder hoogleraar Rechtstheorie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en raadsheer in het gerechtshof te ’s-Gravenhage.
Marc Loth is raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden en oud-hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag